DANSK BYGNINGSANALYSE AS er et selskab i den internationale Shield Group. Vi er et landsdækkende, rådgivende firma, der beskæftiger sig med systematiske bygningsundersøgelser og analyser i forbindelse med: Træødelæggende svampe, råd- og insektangreb · Indeklima og skimmelsvampeangreb · Asbest og keramiske fibre · Andre miljøfarlige bygningsmaterialer, som fx PCB og bly.

Tlf. +45 75 50 83 00   info@dba.as