DANSK BYGNINGSANALYSE

Med hovedkontor og laboratorier i Kolding og med afdeling i Kgs. Lyngby løser vi opgaver i hele Nordeuropa. Vore samarbejdspartnere er ofte forsikringsselskaber, boligselskaber, industrivirksomheder, arkitekter, ingeniører, skadeservicevirksomheder, entreprenører, kommuner, regioner, offentlige instanser og håndværkere. 

Dansk Bygningsanalyse AS har bygningssagkyndige konsulenter, der varetager besigtigelser og prøveudtagninger for trænedbrydende svampe og skimmelsvampe, samt miljøkortlægninger af miljøskadelige materialer. Vores laboratorier artsbestemmer svampe og insekter, der har angrebet bygninger. Endvidere har vi et indeklimalaboratorium samt et laboratorium for fiberanalyser, herunder asbest.

Læs mere

Læs mere »

Ydelser

Træødelæggende svampe

Ved fugtskader foretager vi fugtmålinger og udtager prøver fra områder, der kan være angrebet af træødelæggende svampe.
læs mere

Indeklima

Ved indeklimaundersøgelser anvendes forskellige typer af luftmålinger til at måle bl.a. asbestfibre og mikropartikler i luften.
læs mere

Skimmelsvampe

Kuldebroer og dårlige isoleringsforhold kan være årsag til kondensfugt og grobund for vækst af bl.a. skimmelsvampe.
læs mere

Analyser af miljøfarlige asbestfibre

I forbindelse med ombygning og nedbrydning besigtiger vi omfanget af materialer, der kan mistænkes for at indeholde asbest.
læs mere

PCB og tungmetaller

Vi tilbyder screening og miljøkortlægning i forbindelse med f.eks. PCB og tungmetaller i bygningsmaterialer.
læs mere

Kurser

For at medvirke til at udbrede kendskabet til korrekte udbedringsmetoder, afholdes åbne kurser og gå-hjem møder.
læs mere