DANSK BYGNINGSANALYSE AS er et landsdækkende, rådgivende firma, der beskæftiger sig med systematiske bygningsundersøgelser og analyser i forbindelse med: Indeklima og skimmelsvampeangreb · træødelæggende svampe, råd- og insektangreb · PCB · asbest · fugt · kuldebroer (termografi)

Tlf. +45 75 50 83 00   info@dba.as